Klimarapportering  

Prodan beregner drivhusgasemissionerne forbundet med produktionen for at få en bedre forståelse af, hvilke af vores processer, der producerer det største Co2-aftryk, med det formål at reducere det.

Et stort elforbrug har et betydeligt Co2 aftryk, hvorfor vi valgte at investere i et 1186 kWp solcelleanlæg på et areal, der udgør 5.624 m2 – omkring 48% af produktionens tagflade. Ved fuld produktion genererer anlægget 800 kWh i timen eller ca. 1.032.000 kWh årligt, hvilket svarer til 60 procent af vores årlige forbrug. Den resterende del indkøbes som grøn strøm for at blive total Co2 neutrale.

Hvert år udarbejder vi en klimarapport, som giver os overblik, der kan bidrage til, at vi kan forbedre og forfine vores miljø- og klimastrategier.

Du kan se vores klimarapporter her:

Klimarapport, 2021

Klimarapport, 2022

Klimarapport, 2023 

Er du nysgerrig på vores udvikling i korte træk, så er du velkommen til at hente mini-brochuren med hovedresultaterne her:

Brochure (2021-2023)