OMTANKE FOR MILJØET – ET BIDRAG TIL FREMTIDEN

Vores miljø er vigtigt, uanset om det gælder naturen, arbejdsmiljøet eller forbrug af ressourcer. For at sikre vores kunder et produkt, der er fremstillet med størst mulig omtanke for miljøet, har vi valgt at lade os ISO 14001 miljøcertificere.

Derudover har vi et ønske om at anvende elektricitet produceret fra vedvarende energikilder og samtidig reducere udledningen af drivhusgasser heraf, hvorfor vi har valgt at indkøbe Grøn Strøm i perioden 2022-2024. Det betyder, at vi kommer til at anvende 100% CO2-neutral strøm i de kommende år, hvilket vi synes, er den helt rigtige løsning.

Vores miljøpolitik er udarbejdet, implementeret og vedligeholdes af ledelsen, og vi sætter hvert år miljømål for vores virksomhed.

Vores domicil er indrettet med god forståelse for miljøet med bl.a.:

  • Hensynstagen til lys, støv og støjforhold i byggeprocessen
  • Effektiv affaldssortering
  • Styring af lys afhængig af sol-indfald i fabrikshallen
  • Optimal kommunikation og optimering af arbejdsmiljø gennem placering af produktionslederkontor i fabrikshallen

Ved konstant fokus på udvikling af egne kompetencer og optimering af produktionsapparatet gennem udvikling af nye metoder, større automatiseringsgrad og optimering af procestider, søger vi at nedbringe vores miljøbelastning.

Med en miljøorienteret virksomhedskultur og en målrettet intern uddannelsesindsats sikrer vi, at vores medarbejdere i tanker og handlinger understøtter vores miljøpolitik.

Vi forpligter os til at overholde alle lovmæssige krav og forebygge forurening.

Har du brug for yderligere information om vores miljøproces, så kontakt os gerne.