OrMTANKE FOR MILJØET – ET BIDRAG TIL FREMTIDEN

Vores miljø er vigtigt, uanset om det gælder naturen, arbejdsmiljøet eller forbrug af ressourcer. For at sikre vores kunder et produkt, der er fremstillet med størst mulig omtanke for miljøet, har vi valgt at lade os ISO 14001 miljøcertificere.

Derudover anvender vi elektricitet produceret fra vedvarende energikilder for at reducere udledningen af drivhusgasser heraf. Vi har fået etableret et 1186 kWp solcelleanlæg på et areal, der udgør en stor del af produktionens tagflade. Ved fuld produktion genererer anlægget 800 kWh i timen, hvilket svarer til 60 procent af vores årlige forbrug. Den resterende del indkøbes som Grøn Strøm. Det betyder, at vi anvender 100% CO2-neutral strøm i de kommende år, hvilket vi synes, er den helt rigtige løsning.

Vores miljøpolitik er udarbejdet, implementeret og vedligeholdes af ledelsen, og vi sætter hvert år miljømål for vores virksomhed.

Vores domicil er indrettet med god forståelse for miljøet med bl.a.:

  • Hensynstagen til lys, støv og støjforhold i byggeprocessen
  • Effektiv affaldssortering
  • Styring af lys afhængig af sol-indfald i fabrikshallen
  • Optimal kommunikation og optimering af arbejdsmiljø gennem placering af produktionslederkontor i fabrikshallen

Ved konstant fokus på udvikling af egne kompetencer og optimering af produktionsapparatet gennem udvikling af nye metoder, større automatiseringsgrad og optimering af procestider, søger vi at nedbringe vores miljøbelastning.

Med en miljøorienteret virksomhedskultur og en målrettet intern uddannelsesindsats sikrer vi, at vores medarbejdere i tanker og handlinger understøtter vores miljøpolitik.

Vi forpligter os til at overholde alle lovmæssige krav og forebygge forurening.

Har du brug for yderligere information om vores miljøproces, så kontakt os gerne.