Environmental, Social and corporate governance (ESG) 

Bæredygtighed

Hos Prodan ønsker vi at gøre mere for at bidrage til en mere bæredygtig verden til gavn for klima, miljø og mennesker.

Som moderne maskinfabrik til metalbearbejdning og plastbearbejdning er vi leverandører til vindmølleindustrien, offshore, landbrug, pumpe-, procesindustrien og fødevareindustrien.

Vi arbejder systematisk og vedholdende for at igangsætte væsentlige indsatser. I 2023 har vi opdateret vores bæredygtighedsstrategi. Vores prioriterede fokusområder er ansvarlig drift, ansvarlige produkter og ansvarlig arbejdsplads. For hvert fokusområde, har vi prioriteret en række indsatsområder. Vores prioriteringer er med til at realisere primært FNs verdensmål 8, 12 og 13.

Ansvarlig drift

Som maskinfabrik bruger vi en del strøm i vores produktion. Vi fokuserer løbende på, at vores drift bliver mere bæredygtig. Det gør vi blandt andet ved at reducere vores CO2-udledninger gennem reduceret energiforbrug og gennem optimering af transport. Vi vil øge genanvendelsen og generelt øge vores fokus på, hvordan vi kan reducere vores negative klimapåvirkning.

Energi

Vi har installeret et energistyringssystem, og vi bruger energibesparende maskiner. Vi har skiftet til LED og monteret lyscensorer. Og vi øger fokus på vores energiforbrug og har opsat reduktionsmål. Vi producerer desuden vores egen strøm via solpaneler på produktionens tag.

Affald
I vores produktion har vi fokus på at reducere materialeforbruget. Vi genbruger spildmateriale, hvor det er muligt allerede, og vi øger fokus på vores spild og har opsat reduktionsmål. Vi sorterer affald og har en miljøpolitik.

Transport
Vores transport vedrører både egen, leverandørers og kunders transport. Vi har fokus på at planlægge kørsel, så vi kører færrest kilometer. Af samme grund er Prodan placeret tæt på motorvejen.

Klima
Vi har fået et overblik over vores direkte og indirekte klimapåvirkninger. Vi har beregnet vores direkte CO2-udledninger (scope 1) og indirekte CO2-udledninger (scope 2).

Desuden har vi afdækket en lang række af vores CO2-udledninger i leverandør- og kundeled (scope 3) baseret på forbrugsdata og gennemsnitsberegninger.

Ansvarlige produkter

Prodan leverer bl.a. spåntagning, pladebearbejdning, svejsning og sværgodsbearbejdning. Vores produktion består af en lang række maskiner, som tilsammen kan løse de fleste opgaver indenfor både simple og komplekse opgaver indenfor metal- og plastbearbejdning. Vores maskinfabrik håndterer projekter af varierende størrelser med dele fra 100 gram op til konstruktioner, der vejer mere end 70 tons.

Leverandørstyring

Vi risikovurderer vores leverandører på en række faktorer – særligt i forhold til menneskerettigheder, børnearbejde osv., som Prodan har klarer politikker til.

Derudover evaluerer vi på vores leverandørers ESG tiltag, få at få overblik over deres tilgang til bæredygtighed, som vi ønsker er forenelig med vores egen.

Ansvarlige materialer

En stor del af vores produktionsemner består af stål. Vi ønsker at udvikle mere bæredygtige alternativer. Dette er muligt gennem et samarbejde mellem kunden, leverandøren og Prodan. Det er en kompleks opgave, som vi gerne vil arbejde på at løse, samtidig med at vi har fokus på høj kvalitet.

Produktkvalitet

Vi producerer efter specifikke kundekrav og konstruktionstegninger.  Bredden i vores kompetencer gør, at vi kan indgå som totalleverandør og samtidig indgå som sparringspartner på kvalitet og produktionsmetode i konstruktionsopgaver. Jo bedre vi kan opfylde vores kunders behov, jo længere holder vores løsninger, og dermed jo mere bæredygtige er vores løsninger.

Ansvarlig arbejdsplads

En attraktiv arbejdsplads hænger uløseligt sammen med at medarbejderne trives, udvikles og støttes til en sundere livsstil. En attraktiv arbejdsplads hænger også sammen med, at vi som maskinfabrik bliver mere tydelige omkring, at vi ønsker at bidrage til en mere bæredygtig verden, og hvordan vi vil gøre det. Vi øger fokus på den ansvarlige arbejdsplads gennem tre indsatsområder.

Arbejdssikkerhed og -sundhed
Arbejdssikkerhed og -sundhed er et grundvilkår hos Prodan. Vi ønsker, at vores medarbejdere kan gå sikkert på arbejde. Vi har sikkerhedsprocedurer, og alle nye ansatte bliver vist rundt i vores virksomhed, hvor de specifikt bliver introduceret til, hvordan de skal forholde sig til sikkerhed, affald osv.

Vi har stort fokus på at identificere og behandle sikkerhedsrisici løbende. Hver måned udfører vi sikkerhedsrunderinger. Vores sikkerhedsudvalg mødes fire gange årligt og udfører et ”safety walk” inden hvert sikkerhedsmøde.

Vi har egen kantine, der serverer varieret mad, og vi har en personaleforening, der arrangerer aktiviteter for personalet.

Vi laver trivselsundersøgelser og har stor fokus på medarbejdertilfredsheden.

Medarbejderudvikling
Vi har fokus på løbende udvikling af vores medarbejdere gennem relevante kurser og uddannelser.

Vores medarbejdere skal have muligheden for at følge med i virksomhedens udvikling. Derfor afholder vi personalemøde årligt, hvor vi har fokus på at informere bredt i organisationen. Derudover oplyses medarbejderne ugentligt via Prodans nyhedsbrev.

God selskabsledelse
Prodan er en lokalforandret virksomhed i Randers. Vi vil lokalsamfundet, og støtter op om kulturliv og sport. Vi er blandt andet sponsor for Randers FC.

Vi har politikker bl.a. indenfor antikorruption, GDPR, børnearbejde, menneskerettigheder og datasikkerhed.

Vi har en personalehåndbog, som bliver udleveret ved ansættelsesstart til alle nye medarbejdere.

Vi samarbejder med erhvervsskoler om elever og praktikanter, ligesom vi også gerne ansætter fleksjobbere, hvor vi tager hensyn til at arbejdsevnen er begrænset af helbredsmæssige hensyn.

Vi er ISO 14001 miljøcertificerede og ISO 9001 kvalitetscertificerede.