Environmental, Social and corporate governance (ESG) 

Bæredygtighed

Hos Prodan ønsker vi at gøre mere for at bidrage til en mere bæredygtig verden til gavn for klima, miljø og mennesker.

Som moderne maskinfabrik til metalbearbejdning og plastbearbejdning er vi leverandører til vindmølleindustrien, offshore, landbrug, pumpe-, procesindustrien og fødevareindustrien. Vi har et ansvar for, at vores forretning bidrager til en mere bæredygtig verden.

Vi arbejder systematisk og vedholdende for at igangsætte væsentlige indsatser. I 2023 har vi opdateret vores bæredygtighedsstrategi. Vores prioriterede fokusområder er ansvarlig drift, ansvarlige produkter og ansvarlig arbejdsplads. For hvert fokusområde, har vi prioriteret en række indsatsområder. Vores prioriteringer er med til at realisere primært to af FNs verdensmål: