PRODUKTION

Fabrikschefen står i spidsen for vores produktion sammen med produktionslederen og afdelingslederne.

Heinrich Jacobsen

Salgs- og fabrikschef
Direkte: +45 87 538 551
Mail: hj@prodan.dk

mirza barakovic

Produktionsleder 
Direkte: +45 87 538 550
Mail: mba@prodan.dk