PRODUKTION

Fabrikschefen står i spidsen for vores produktion sammen med produktions- og afdelingsledere

John Rasmussen

Fabrikschef
Direkte: +45 87 538 550
Mail: jbr@prodan.dk