PRODUKTION

Fabrikschefen står i spidsen for vores produktion sammen med afdelingslederne.

Heinrich Jacobsen

Salgs- og fabrikschef
Direkte: +45 87 538 551
Mail: hj@prodan.dk