KVALITETSPROCES

Vores kunder
Vi ønsker, at fremstå som en attraktiv og troværdig samarbejdspartner, der overholder aftaler og indfrier de forventninger, der er skabt hos vores kunder.
Kvaliteten sikres gennem et tæt samarbejde mellem kunder, leverandører og vores ledelse og medarbejdere.
Vi samler på tilfredse kunder, der vender tilbage, fordi vi har fokus på produktet, processen og den leverede kvalitet.

Vores ledere og medarbejdere
Vort kvalitetledelsessystem (ISO 9001) er vores fælles værktøj i vores daglige arbejde, 
hvor alle vores procedurer er dokumenteret.

Alle medarbejdere er forpligtet til at efterleve systemet og gøre deres til, 
at vores overordnede kvalitetspolitik og mål bliver indfriet.

Vi arbejder kontinuerligt på at styrke og udvikle forretningsprocesser 
og medarbejderkompetencer for hele tiden at opnå et bedre kvalitetsniveau.

Vores leverandører
I vores kvalitetsproces har vi brug for hjælp fra vores underleverandører. Vi forventer, at de leverer den bedste kvalitet, og bidrager aktivt til, at vi kan overholde vores høje standarder.