VÆRDISÆT

Som led i et værdiprojekt har ledelse og medarbejdere i fællesskab beskrevet og skitseret virksomhedens 6 værdier.
Skitserne er efterfølgende blevet til 12 malerier malet af kunstneren Kiss Jönsson. Malerierne hænger i kantinen og minder os dagligt om, hvad vi skal og vil.

 

Nærhed
naerhedsamlet

Nærhed – have tid til at lytte og udvise social omsorg – udvise “overskud med et smil”.

Ærlighed
aerlighedsamlet

Ærlighed – sige tingene uden omsvøb.
 

Tryghed

Tryghed – sikre dynamik og være nyskabende via tryghed i ansættelsen og tillid til ledelsen.

Synlighed

Synlighed – synlig ledelse gennem kommunikation og handling.

Kvalitet

Kvalitet – kunden kommer tilbage – ikke produktet.

Stolthed

Stolthed – opnås først når værdierne efterleves til gensidig glæde for alle ansatte hos Prodan.