Environmental, Social and cooperate Goverence (ESG)

Bærekraft

I Prodan ønsker vi å bidra til en mer bærekraftig verden til fordel for klima, miljø, og mennesker. Som en moderne maskinfabrikk for bearbeiding av metall og plast er vi leverandører til offshore- og vindturbinindustrien, landbruk, pumper, prosessindustrien og næringsmiddelindustrien. Vi har et ansvar for å sørge for at vår virksomhet bidrar til en mer bærekraftig verden, og derfor jobber vi systematisk og vedvarende med miljøinitiativer. I 2023 har vi oppdatert vår bærekraftstrategi. Våre fokusområder er ansvarlig drift, ansvarlige produkter, og en ansvarlig arbeidsplass. For hvert fokusområde har vi prioritert en rekke delområder. Våre prioriteringer bidrar hovedsakelig til å realisere to av FNs bærekraftsmål: