Miljøbevissthet – et bidrag til FREMTIDEN

Miljø er viktig uansett om det gjelder natur, arbeidsmiljø eller forbruk av ressurser. For å sikre at kundene våre får et produkt som er produsert med størst mulig omsorg for miljøet, har vi valgt å bli ISO 14001-sertifisert.

Dessuten ønsker vi å bruke elektrisitet fra fornybare energikilder og samtidig redusere klimagassutslippene fra disse, og derfor har vi valgt å kjøpe Grønn Strøm i perioden 2022-2024. Dette betyr at vi kommer til å bruke 100 % CO2-nøytral strøm de neste årene, noe vi mener er den riktige løsningen.

Vår miljøpolicy er utviklet, implementert og vedlikeholdes av ledelsen, og hvert år setter vi nye miljømål for selskapet vårt.

Fabrikken vår er bygget med respekt for miljøet, blant annet gjennom følgende tiltak:

  • Hensyn til naturlig belysning, støv-, og støyforhold i byggeprosessen
  • Effektiv avfallssortering
  • Lysstyring avhengig av solinnfall i produksjonsområdet

Vi tilstreber å redusere vår miljøpåvirkning gjennom:

  • Konstant fokus på utvikling av egne kompetanser
  • Optimalisering av produksjonsanlegg gjennom utvikling av nye metoder
  • Høyere automatiseringsgrad
  • Kortere prosesstider

Gjennom en miljøbevisst bedriftskultur og målrettet intern utdanning sørger vi for at våre ansatte understøtter miljøinnsatsen vår i både tanke og handling.

Vi forplikter oss til å overholde alle lovkrav og forebygge forurensning.

Nøl ikke med å kontakte oss hvis du trenger ytterligere informasjon.