SAFETY

Ansattes sikkerhet

Vi aksepterer ikke at ansatte utsettes for fare eller helserisiko på jobben. Vi tilstreber kontinuerlig å forbedre sikkerheten og har blant annet innført kvartalsvis sikkerhetsinspeksjon for å være i forkant.

Produktet ditt er trygt hos oss

For oss er det viktig at produktet ditt er trygt hos oss. Vi sikrer et høyt sikkerhetsnivå gjennom:

  • Inngjerdet produksjonsanlegg med tilgang gjennom port
  • Videoovervåking av utendørsanlegg
  • Avlåst produksjon
  • Alle gjester på produksjonsanlegget ledsages av ansatte