Innkjøp

Innkjøpsavdelingen består av vår innkjøpssjef og vår innkjøpsassistent.

Kirsten Jacobsen

Innkjøpssjef
Tlf.: +45 87 538 527
E-post: kja@prodan.dk

Mikkel elkjær

Innkjøpsassistent
Tlf.: +45 87 538 565
E-post: miel@prodan.dk