Innkjøp

Innkjøpsavdelingen består av vår innkjøpssjef og vår innkjøpsmedarbeider.

Kirsten Jacobsen

Innkjøpssjef
Tlf.: +45 87 538 527
E-post: kja@prodan.dk 

Erik Andersen

Innkjøpsmedarbeider
Tlf.: +45 87 538 541
E-post: ea@prodan.dk

Mikkel elkjær

Innkjøpsmedarbeider
Tlf.: +45 87 538 565
E-post: miel@prodan.dk