MÅL OG VISJONER

Vårt overordnede mål er å øke verdien av selskapet til fordel for:

  • Kunder
  • Personale
  • Aksjonærer
  • Leverandører

Verdiøkningen skal sikre at vi kan:

  • Beholde og tiltrekke nye kunder i Danmark, Norge og utlandet
  • Styrke vår posisjon som en lojal og profesjonell leverandør
  • Beholde og tiltrekke nye ansatte
  • Fortsette en kontrollert vekst

Vår ambisjon er å være en totalleverandør som blir et verdiskapende ledd for kunder gjennom tett samarbeid.

Vi vil oppfylle kundenes krav – nå og i fremtiden – gjennom tett kontakt og kontinuerlig fokus på utvikling av egen kompetanse, produksjonsutstyr og nettverk.

Vi har gjennom vårt eierskap et sterkt kapitalgrunnlag, som gjør at vi kan investere i våre kunders økende krav til nye kompetanser. Vi involverer oss mer og mer i byggearbeid, prosjekter, håndtering og kvalitetssikring av produkter fra lavkostland.