KVALITETSKONTROLL

Vi tar kvaliteten på produktene våre på alvor og bruker forskjellige metoder for å sikre at produktene våre lever opp til de nødvendige standardene. Vi bruker blant annet sidemannskontroll, stikkprøver, kontrollmålinger og lignende metoder for å sikre at vi leverer det du har bestilt.

Vår geometriske kontrollavdeling sikrer høy og homogen kvalitet. Vår kontrollavdeling utfører både interne og eksterne oppgaver innen kvalitetskontroll, for eksempel dokumentasjonsoppgaver og stikkprøver.

Vi har mer enn 4000 måleinstrumenter til rådighet og dekker et bredt spekter av måleoppgaver, inkludert tannhjulskontroll. Alle våre verktøy er underlagt kalibreringsrutiner i samsvar med Dansk Standard (DS).

Kontrollavdelingen har også en rekke avanserte målemaskiner, inkludert to koordinatmålemaskiner som oppbevares i klimakontrollerte rom. Disse maskinene kan måle selv de mest komplekse komponentene innenfor en tusendels millimeter.