HELSE & JOB TILFREDSHET

Helse

Våre ansattes helse og arbeidsglede er viktig for oss.

Vi har alltid fokus på nye tiltak og har allerede innført:

  • Kantine med sunn, variert og næringsrik mat – også for kveldsskift
  • Helseforsikring
  • Røykfritt miljø
  • Tilgjengelig defibrillator og utdannede førstehjelpere
  • Registrering av sykefravær for rask respons – generelt har vi et lavt sykefravær

Jobbtilfredshet

Vi ønsker å ha et åpent arbeidsmiljø der alle føler seg komfortable. I Prodan er det plass til alle – både etniske minoriteter, funksjonshemmede, ansatte med begrenset arbeidsevne og andre som trenger litt ekstra hjelp til å komme tilbake til arbeidsmarkedet.

Vi skaper et godt en god arbeidsplass gjennom:

  • Lyse og moderne lokaler
  • Å holde et høyt informasjonsnivå ved hjelp av nyhetsbrev og møter
  • En aktiv personalforening støttet av ledelsen
  • Vedlikehold av ferdigheter gjennom kurs og opplæring
  • Tilfredshetsundersøkelse