KVALITETsprosess

Våre kunder

Vi tilstreber å fremstå som en attraktiv og pålitelig partner, som holder avtaler og oppfyller kundenes forventninger. Kvaliteten sikres gjennom tett samarbeid mellom kunder, leverandører og vår ledelse og ansatte.

Vi samler på fornøyde kunder og vårt fokus på produktet, prosessen og den leverte kvaliteten gjør at kundene våre kommer tilbake.

Vår ledelse og ansatte

Vårt kvalitetsstyringssystem (ISO 9001) er vårt felles verktøy i det daglige arbeidet, siden alle prosesser blir dokumentert i dette systemet. Alle ansatte er forpliktet til å etterleve systemet og tilstrebe at vi lever opp til vår kvalitetspolicy og når vårt mål.

Vi jobber kontinuerlig med å styrke og utvikle forretningsprosesser og ansattes ferdigheter, slik at vi alltid kan oppnå bedre kvalitet.

Våre leverandører

I kvalitetsprosessen vår trenger vi hjelp fra våre underleverandører. Vi forventer at de leverer best mulig kvalitet og bidrar aktivt til å opprettholde våre høye standarder.