Klimarapportering  


Prodan ønsker å beregne klimagassutslippene som er forbundet med produksjonen vår for å få en bedre forståelse av hvilke av våre prosesser som gir det største Co2-fotavtrykket. Målet er å redusere dette.

Et høyt strømforbruk har et betydelig CO2-avtrykk. Derfor valgte vi å investere i et solcelleanlegg på 1186 kWp på et område som utgjør 5,624 m2—omtrent 48 % av takflaten på produksjonsanlegget. Ved full produksjon genererer anlegget 800 kWh i timen, eller omtrent 1,032,000 kWh årlig. Dette tilsvarer 60 prosent av vårt årlige forbruk. Den resterende delen kjøpes inn som grønn strøm for å sikre full CO2-nøytralitet.

Hvert år utarbeider vi en klimarapport som gir oss oversikt og som kan bidra til å forbedre og forfine våre miljø- og klimastrategier. Se vår klimarapporter her:

Climate Report, 2021

Climate Report, 2022 

Climate Report, 2023

Hvis du er nysgjerrig på utviklingen vår i korte trekk, er du velkommen til å laste ned brosjyren med hovedresultatene her:

Brosjyre (2021-2023)