Møt en ansatt

MASKINARBEIDER – Å FØLGE MED I UTVIKLINGEN

Mye har endret seg siden John ble utdannet i 1993, men lysten til å lære nye ting har han fortatt, selv om han har vært i bransjen i mange år…

SJÅFØR – EN DAG PÅ LANDEVEIEN

Ut på tur med varer som blir levert til tiden mulighet til å tilby kundene litt ekstra service. Det er sånt som gir arbeidsglede, sier sjåfør Peter Madsen…

LAGERARBEIDER – EN VARIERT ARBEIDSDAG MED GODE KOLLEGER

En variert arbeidsdag, medbestemmelse i planleggingen av egne arbeidsoppgaver og gode kolleger er det som gjør jobben gøy for Henrik Hansen…

KONSTRUKTØR – UTFORDRES GJENNOM SPENNENDE HENVENDELSER

For Karsten blir dagen ekstra spennende når han mottar en interessant forespørsel som setter ferdighetene hans på prøve og krever faglig sparring med kunder og kolleger…

LASERAVDELING – MULIGHETEN TIL Å TA ANSVAR OG UTVIKLE SEG

Mulighetene til å ta ansvar og utvikle ferdighetene sine gir avdelingsleder Bjørn Normanns blod på tann…

HEINRICH– EN SALGSJEF MED MANGE FERDIGHETER

En god lagspiller som tar dialogen med kundene for å nå den beste løsningen i hvert prosjekt…