Kjerneverdier

Som en del av et verdiprosjekt har de ansatte og ledelsen sammen utpekt og beskrevet selskapets seks kjerneverdier. Verdiene er siden blitt illustrert i 12 malerier av kunstneren Kiss Jönsson. Maleriene henger i kantinen og minner oss daglig om hva vi skal og vil.

Nærhet

Nærhet – ha tid til å lytte og gi sosial omsorg – «å vise overskudd med et smil.»

Ærlighet

Ærlighet – Å si tingene rett ut.

Sikkerhet

Sikkerhet – sikre dynamikk og innovasjon gjennom trygghet i ansettelsen og tillit til ledelsen.

Synlighet

Synlighet – synlig lederskap i både kommunikasjon og handling.

Kvalitet

Kvalitet – det er kunden som kommer tilbake, ikke produktet.

Stolthet

Stolthet – oppnås bare når verdiene etterleves til gjensidig glede for alle i Prodan.