AT FØLGE MED UDVIKLINGEN

Meget har ændret sig, siden John blev uddannet i 1983, men lysten til at lære nyt har John stadig trods mange år i branchen.

John er uddannet maskinarbejder og har arbejdet i drejeafdelingen hos Prodan siden 1991. John drejer kundeemner i forskellige typer metal.

Faglige udfordringer og gode kolleger

”Mine daglige arbejdsopgaver består i at fremstille kundeemner i forskellige typer metal ved drejning. Vi har mange forskellige maskiner, som hver især kan udføre bestemte processer, men da maskinsproget er det samme, er det ikke noget problem at skifte mellem de forskellige maskiner. Mange processer er helt anderledes og mere automatiserede end, da jeg blev udlært, men den faglige viden og erfaring gør sig stadig gældende. Og kommer jeg i tvivl, står mine gode kolleger altid klar til at hjælpe, ligesom jeg hjælper dem, hvis de kører på en maskine, som de ikke er vant til.”

En uformel omgangstone

”I produktionen har vi en uformel omgangstone og et godt sammenhold. De mange sociale aktiviteter uden for arbejdstiden er med til at opbygge dette sammenhold. En god arbejdsdag for mig er, når jeg har nået at producere det, som var planlagt. Og har det samtidig udfordret min faglige kunnen, så går jeg hjem med en god fornemmelse i maven og overlader pladsen til min makker, som arbejder på aftenhold. Frem for at arbejde på skiftehold, har min makker og jeg fordelt skiftene fast mellem os – det passer os begge bedst.”