KONSTRUKTØR – UTFORDRES GJENNOM spennende henvendelser

For Karsten blir dagen ekstra spennende når han mottar en interessant forespørsel som setter ferdighetene hans på prøve og krever faglig sparring med kunder og kolleger.

Karsten har jobbet i Prodan siden 1994 og har en bakgrunn som maskinist og maskiningeniør. Det var nye muligheter og trangen til nye utfordringer som førte Karsten til den nåværende jobben som PTA/konstruktør, og selv om han har vært i bransjen i mange år, søker Karsten fortsatt nye utfordringer.

Det beste resultatet oppnås gjennom faglig sparring

«De daglige oppgavene mine inkluderer å sende ut tilbud, motta ordrer og produktutvikling med nye og eksisterende kunder. Jeg liker å samarbeide med kundeutviklingsavdelingen om å oppnå beste mulige resultatet, og om nødvendig går jeg gjerne selv på verkstedet og tester forskjellige løsninger.»

Nye utfordringer

«Selv om jeg nå har selvstendig ansvar for en god del kunder, nyter jeg fortsatt å få nye utfordringer. En god og konstruktiv dialog med en kunde, der vi sammen utnytter vår faglige viten til å løse en utfordring, gir meg en følelse av at jeg utvikler meg.»

Frihet med ansvar

«Jeg mener at vi i Prodan har en høy grad av frihet til å løse egne oppgaver som vi vil. Ledelsen støtter deg i å utvikle deg og lære nye ting. Det er en frihet og tillit som jeg trives veldig godt med – det betyr at jeg kan gjøre jobben min på den måten som jeg mener er best. Og jeg kan alltid sparre med både ledelsen og kollegene mine, hvis jeg trenger innspill til arbeidet mitt. Selv om jeg har jobbet i Prodan i mange år, føler jeg fortsatt at jeg utvikler kompetansene mine. Det gjør Prodan til en god arbeidsplass.»