Lagerarbeider – EN VARIERT ARBEIDSDAG MED GODE KOLLEGER

En variert arbeidsdag, medbestemmelse i planleggingen av egne arbeidsoppgaver og gode kolleger er det som gjør jobben gøy for Henrik Hansen.

Henrik har vært i Prodan siden 2006 og var med å starte opp den nye fabrikken på Tåsingevej.

Han har jobbet i metallindustrien siden han var 18 år, både som maskinist, i smieavdelingen og de siste mange årene med lager og frakt.

To dager er aldri like

«Det daglige arbeidet mitt består i å administrere lageret, bestille ekstern transport og koordinere levering av varer med våre egne lastebiler. Siden vi er en ordreproduserende bedrift med mange med forskjellige typer kunder, er dagene mine aldri like. I et øyeblikk skal jeg sende ut en liten pose med småting, og i det neste må jeg koordinere transport av tungt gods. Vi er det siste trinnet før varene forlater fabrikken, og jeg setter min ære i å sjekke at alt er i orden før vi sender det av gårde. Alt dette gjør at to dager aldri er like, og jeg nyter den variasjonen som det gir.»

Det sosiale samværet er viktig

«Jeg liker jobben min fordi jeg har gode kolleger og det er god stemning blant oss. I det daglige arbeidet er jeg med å planlegge hvordan tingene skal gjøres. Dessuten er jeg leder av personalforeningen der vi planlegger morsomme arrangementer for kolleger fra alle avdelinger, og dette er med å skape et godt samhold.»