Prodan er nyt medlem af netværket Fuld Skrue

- 06/04/17


Et netværk med fokus på industriens fremtid i Danmark

Prodan er netop indtrådt som nyt medlem af netværket Fuld Skrue, som er et netværk for industri- og produktionsvirksomheder i Danmark, der alle ønsker at gøre en forskel for produktiviteten og væksten inden for industrien. 

Netværket har bl.a. til formål at bevare arbejdspladser i Danmark. I Fuld Skrue arbejdes der derfor henimod at hjælpe de danske industri- og produktionsvirksomheder med at blive endnu mere konkurrencedygtige. Formålet er at udarbejde tiltag, så produktionen kan forblive i Danmark og potentielt hjælpe virksomheder med at flytte produktionen hjem fra udlandet. Et vigtigt aspekt er bl.a. at vise de attraktive jobmuligheder, som industrien byder på og dermed give de unge noget ekstra at tænke over, når de skal vælge uddannelse.
 

Fuld Skrue på Prodans Kina-Killer strategi 

Medlemskabet i Fuld Skrue er en direkte parallel til den Kina-Killer-strategi, som vi her hos Prodan har arbejdet ud fra siden 2015. Strategien er udviklet i tæt samarbejde med ISCR og er bl.a. opstået ud fra et ønske om at hive produktionen hjem fra østen: 

”Jeg tror, at mange danske virksomheder er begyndt at opdage, at outsourcing ikke længere er en helt så god forretning, som det har været. Der er rigtig mange følgeomkostninger forbundet med det, der er meget bøvl med blandt andet leveringssvigt og faldende kvalitet, og så har mange lavtlønslande haft ret høj inflation, så varerne er blevet dyrere. Samtidig har vi gjort meget for at effektivisere produktionen herhjemme.” - Per Hastrup, Adm. Direktør 

Ud fra de erfaringer vi selv har gjort os ifm. implementeringen af vores Kina-killer strategi, er vi, med vores medlemskab i Fuld Skrue, meget glade for at kunne være med til at understøtte initiativer, der kan skabe fornyelse og være med til at udvikle produktiviteten og væksten inden for industrien i Danmark. 


 


Tilbage til oversigten