ISO 3834

Vi er certificeret efter ISO 3834-2, som er det mest omfattende kvalitetsniveau. Det betyder, at vi kan tilbyde fuld sporbarhed på såvel materialer som svejsninger ifølge EXC3.

Når vi har valgt det højeste kvalitetsniveau betyder det, at vi kan påtage os svejseopgaver, som kræver fuldstændige kvalitetskrav. Det medfører skrappe krav til systemer og dokumentation.

Der stilles blandt andet krav til:

 

  • Virksomhedens kvalitetssystem
  • Svejsekoordinering
  • Udarbejdelse af svejseprocedurer
  • Styring af materialer og tilsatsmaterialer
  • Svejseinspektion
  • Styring af afvigende produkter
     

Desuden kræves det, at svejsere, svejseoperatører og NDT-personale skal være certificeret. Ligesom der stilles store krav til registreringer i form af kontroller, certifikater, målinger, prøvningsresultater og lignende.

Jo højere kvalitetsniveau man arbejder efter, jo større og skrappere er kravene til kontrol af svejsninger (NDT).