CE-mærkning af stålkonstruktioner

Prodan er certificeret i henhold til DS/EN 1090-1 til udførelsesklasserne EXC1, EXC2, EXC3 og EXC4. Det gør, at vi er i stand til at CE-mærke de stålkomponenter, vi producerer efter kundens tegning og dokumentation, når der er behov for det, eller loven kræver det.

For at blive certificeret stilles der en lang række krav til både virksomhedens produktionsstyringssystem og den enkelte medarbejder.

Der stilles blandt andet krav om at:

  • Svejserne er certificeret
  • Der rådes over en certificeret svejsekoordinator
  • Der udarbejdes og arbejdes efter svejseprocedurer
  • Der udføres svejseinspektioner og NDT prøvninger
  • Sporbarhed tilbage til materialet er muligt
  • Der udarbejdes en omfattende dokumentation

Fra 1. juli 2014 stiller Byggevareforordningen krav om CE-mærkning af bærende konstruktioner og tilbehør. Det medfører, at alle blivende konstruktionskomponenter (byggevarer) i stål og aluminium skal CE-mærkes.